Vintura marktonderzoek

Value Based Health Care

Vintura vindt dat de beste zorg beschikbaar én betaalbaar moet zijn en blijven voor alle patiënten. Daarom zet Vintura zich, als gespecialiseerd adviesbureau, in om wezenlijke veranderingen binnen de zorg te realiseren.

Value Based Healthcare (VBHC) past perfect bij deze missie, omdat het gericht is op het verbeteren van de uitkomsten voor patiënten én het beheersbaar houden van de kosten. Inmiddels is VBHC een veelbesproken onderwerp binnen de zorg. Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Vintura heeft daarom onderzocht waarom organisaties wel of niet in de richting van VBHC bewegen en welke barrières er in de weg staan. In dit rapport wordt VBHC concreet gemaakt en er worden handvatten aangereikt waarmee organisaties direct zelf aan de slag kunnen.

RFT-O heeft het rapport, passend binnen de bestaande huisstijl, ontworpen. Tabellen en grafieken zijn vereenvoudigd en toegankelijk gemaakt, zodat de informatie echt goed overkomt. Wijtze Valkema heeft de bijpassende illustraties gemaakt, die het rapport letterlijk en figuurlijk kleur geven. Bij het drukken van de rapporten is extra aandacht uitgegaan naar de afwerking, zodat lezers voelen echt iets bijzonders in handen te hebben.

Bekijk ook het ‘Werken bij Vintura’ magazine.